Ρύθμιση - «ανάσα» προς τους οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων – με την εξαίρεση του ΟΓΑ και του ΝΑΤ – προσφέρει το υπουργείο Εργασίας με τροπολογία του υπουργού, Γιάννη Βρούτση.  

Η ρύθμιση, που ενδιαφέρει οφειλέτες και επιχειρήσεις, αφορά σε οφειλές που έχουν σωρευθεί έως και την 31η Ιουλίου 2012. Η ένταξη στο καθεστώς της ρύθμισης θα καθίσταται δυνατή μέσω αίτησης, υποβεβλημένης, το αργότερο μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012. Εάν ευοδωθεί η ένταξη, ενεργοποιείται αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων (πλειστηριασμών) μέχρι και την 31η Μαρτίου 2013.

Όπως προκύπτει από τη ρύθμιση, για όσους ενταχθούν  σε αυτή, προβλέπεται η παροχή έκπτωσης 40% επί των προσαυξήσεων, ενώ το ύψος της ανέρχεται στο 75% εάν η οφειλή καταβληθεί σε 7 έως 10 δόσεις. Μάλιστα η έκπτωση φθάνει στο 100% εάν η καταβολή γίνει σε 6 δόσεις.

Βέβαια, η πρόνοια της ρύθμισης ισχύει μόνο εάν οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές,  από την 1η Αυγούστου κι έπειτα, καταβάλλονται κανονικά.