Φορολογικές παραβάσεις, σε σύνολο 1.804, διαπίστωσε το ΣΔΟΕ σε έξι οινοποιεία, στα οποία διενήργησε ελέγχους στην Αττική. Αλλες αφορούν τη διακίνηση μούστου και άλλες όχι. Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις:

- Για μη έκδοση ή μη λήψη των προβλεπόμενων φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων ή τιμολογίων πώλησης-δελτίων αποστολής αντίστοιχα) για την αγορά τους αγροτικών προϊόντων (συνολικά 17 παραβάσεις).
- Για απόκρυψη ακαθάριστων εσόδων μέσω της μη έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης, αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και τιμολογίων πώλησης-δελτίων αποστολής (συνολικά 81 παραβάσεις).
- Για έκδοση αθεώρητων στοιχείων (1457 παραβάσεις) κ.λπ.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε η μη υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α., καθώς και η μη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών προς ασφαλιστικούς οργανισμούς.