«Συνεχίζεται το λαθρεμπόριο και η προμήθεια νοθευμένων καυσίμων στις Ένοπλες Δυνάμεις και έχει προστεθεί και το λαθρεμπόριο υγραερίου», παρατήρησε ο Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γιώργος Σούρλας, κατόπιν της ενημέρωσης που έλαβε τόσο από τον Ειδικό Γραμματέα του ΣΔΟΕ, Στυλιανό Στασινόπουλο όσο και από υπηρεσιακούς παράγοντες.
Σύμφωνα με τον onalert.gr:

· Πρόσφατες χημικές αναλύσεις δειγμάτων πετρελαίου κινήσεως που πήρε το ΣΔΟΕ από στρατιωτικές μονάδες, καταδεικνύουν ότι αυτά είναι νοθευμένα.

· Βρέθηκαν στρατιωτικά καύσιμα σε δεξαμενές ιδιωτών.

· Ναυτιλιακό πετρέλαιο αποχρωματίζεται και διατίθεται στην ελεύθερη αγορά ως πετρέλαιο κίνησης, δηλαδή σε διπλάσια και πλέον τιμή.

· Οι εικονικές εξαγωγές υπολογίζονται σε 1000 βυτία/έτος με απώλειες που ανέρχονται 150 εκ. ευρώ/έτος.

· Τα λαθραία καύσιμα ανέρχονται ετησίως σε 240 εκ. λίτρα και οι απώλειες για το Δημόσιο υπολογίζονται στα 300 εκ. ευρώ/έτος.

· Τα δύο σκάφη δίωξης λαθρεμπορίου που παρελήφθησαν το 2008, για τα οποία δαπανήθηκαν 2.030.000 ευρώ και που διαθέτουν σύγχρονα συστήματα εντοπισμού των πλοίων εφοδιασμού – μεταφοράς αφορολογήτου καυσίμου ναυτιλίας και κάθε άλλου ύποπτης κίνησης λαθρεμπορίου, παραμένουν ακινητοποιημένα επί τέσσερα χρόνια.

Για να τερματιστούν τα φαινόμενα αυτά και να παταχθούν τα κυκλώματα όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι του ΣΔΟΕ πρέπει:

1. Να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση για τοποθέτηση μοριακού ιχνηθέτη σε όλα τα καύσιμα.

2. Να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση για το σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης όλων των μεταφορικών μέσων με καύσιμα.

3. Να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση συστήματος εισροών-εκροών στα πρατήρια, όπως προβλέπεται από τη σχετική Υπουργική Απόφαση, ώστε να ελέγχεται με ηλεκτρονικό τρόπο κάθε παράδοση-παραλαβή καυσίμου στον καταναλωτή.

4. Να επιστραφούν τα αντιλαθρεμπορικά σκάφη στο ΣΔΟΕ για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί το Σύστημα Αυτόματου Εντοπισμού Εφοδιασμών Πλοίων (SLEPIA).

Και για το υγραέριο διαπιστώνεται λαθρεμπόριο

Για το υγραέριο το 2011 εξακριβώθηκε λαθρεμπόριο 8874 λίτρων. Αυτό οφείλεται στην εικονική προμήθεια αερίου για βιομηχανική χρήση ενώ σημαντικό μέρος αυτού διατίθεται στην κατανάλωση χωρίς μέτρα προφύλαξης, γεγονός που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη ζωή των πολιτών.

Το κόστος από το λαθρεμπόριο υγραερίου υπολογίζεται στα 25 εκ. ευρώ το χρόνο. Για να τερματιστεί αυτό το φαινόμενο, το ΣΔΟΕ επισημαίνει ότι πρέπει οι συναλλαγές να γίνονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζών.


TAGS