Νέος εσωτερικός κανονισμός καθιερώνεται στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καθώς με εγκύκλιο που υπογράφει ο υφυπουργός, Μανούσος Βολουδάκης, καθίσταται υποχρεωτική η αποκλειστική ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων εντός του υπουργείου, ενώ πρέπει να επισημανθεί, ότι ταυτόχρονα τα έγγραφα θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά ψηφιακή υπογραφή, η οποία θα έχει την ίδια νομική ισχύ με την ιδιόχειρη, επικυρωμένη υπογραφή.
Για να υλοποιηθεί η απόφαση αυτή, αξιοποιήθηκε η υφιστάμενη τεχνολογική υποδομή και η εθνική διαδικτυακή πύλη «Ερμής», χωρίς να προκληθεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο.

Ο εσωτερικός κανονισμός, ο οποίος ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες τις σχετικές με την υπογραφή, διακίνηση και αρχειοθέτηση των εγγράφων, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης έτσι ώστε να αποτελέσει οδηγό για όλα τα υπουργεία και τους φορείς του δημοσίου που θα εφαρμόσουν ανάλογη διαδικασία. Άλλωστε, έχει ήδη ξεκινήσει, στο πλαίσιο της Επιτροπής Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η διαδικασία σταδιακής επέκτασης της εφαρμογής ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και στα άλλα υπουργεία.

Σύμφωνα με το υπουργείο, τα οφέλη από την εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής στο δημόσιο, είναι προφανή, με τα κυριότερα να είναι ο περιορισμός της σπατάλης χρόνου και πόρων, αλλά και η ενίσχυση της διαφάνειας.

Υπενθυμίζεται, ότι παράλληλα, προχωρά η διαδικασία έκδοσης και διάθεση ψηφιακών πιστοποιητικών (δικαίωμα ψηφιακής υπογραφής) στους δικηγόρους σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης και τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, ενώ θα ακολουθήσουν αντίστοιχες διαδικασίες με τους μηχανικούς (σε συνεννόηση με το ΤΕΕ), με οικονομολόγους κλπ.