Από αύριο, Τρίτη, 2 Οκτωβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου 2012 θα γίνουν οι πληρωμές ύψους 35 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους που προσκόμισαν συμπληρωματικά δικαιολογητικά.