Κάλεσμα στους δασκάλους να αρνηθούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, που κατάρτισε το υπουργείο Παιδείας για να αρχίσει η διαδικασία της αξιολόγησης, απηύθυνε το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας (ΔΟΕ) όπως κα της ΟΛΜΕ.
«Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκφράζονται, δημοκρατικά, από τα εκλεγμένα όργανα του συνδικαλιστικού κινήματος, σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο, έχουν θέσεις και προτάσεις για την αξιολόγηση- αποτίμηση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου, θέσεις που έχουν βγει από μαζικές διαδικασίες, επιστημονικά συνέδρια και τη διεθνή εμπειρία και βρίσκονται στη διάθεση των αρμοδίων φορέων», τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΔΟΕ.

Η συνδικαλιστική ηγεσία των δασκάλων εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση «στη μορφή αξιολόγησης- χειραγώγησης, που προσπαθεί να επιβάλει η κυβέρνηση» και καλεί το υπουργείο Παιδείας να μην προχωρήσει στην υλοποίησή της, προειδοποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα αντιδράσει δυναμικά.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ, από την πλευρά του, επικρίνει το υπουργείο Παιδείας ότι «είναι προκλητικό να διατείνεται πως ενδιαφέρεται για τη βελτίωση και την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και παράλληλα επιβάλλει τραγικές περικοπές στην εκπαίδευση, διαλύοντας το δημόσιο σχολείο και εξαθλιώνοντας τους εκπαιδευτικούς».

Εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας

Την ίδια ώρα διευκρινίσεις και οδηγίες για τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, δόθηκαν με ειδική εγκύκλιο που έστειλε ο ειδικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σ. Γκλαβάς προς τους διευθυντές των Σχολείων και τους διευθυντές εκπαίδευσης, σχετικά με τη διαμόρφωση του πλαισίου αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου καθώς και του Έργου των Εκπαιδευτικών.

Τα βασικότερα σημεία της εγκυκλίου, άλλωστε, απαντούν σε πολλά από τα ερωτήματα που έχουν ήδη διατυπώσει οι εκπαιδευτικοί και αφορούν στη διασφάλιση της ανωνυμίας των απαντήσεων στο συγκεκριμένο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Συγκεκριμένα:

- Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τον εκπαιδευτικό είναι ανώνυμη και κανένα στοιχείο ταυτότητάς του δεν θα καταγράφεται.

- Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτείται η χρήση ειδικού κλειδάριθμου, ο οποίος παράγεται με τυχαίο τρόπο και τον οποίο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να παραλάβει από το σχολείο που υπηρετεί.

- Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. θα παραλάβει τον κλειδάριθμο από το γραφείο 0102 (ώρες 09:00- 13:00).

- Αν υπηρετεί σε Φορέα Εκπαίδευσης, τότε θα παραλάβει τον κλειδάριθμο από την πλησιέστερη στον Φορέα Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

- Οι κλειδάριθμοι αυτοί, τονίζεται, παράγονται με τυχαίο τρόπο και δεν σχετίζονται ούτε με το σχολείο, ούτε με τον κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά.

- Οι διευθυντές των σχολείων, οι διευθυντές εκπαίδευσης και το αρμόδιο γραφείο της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. εντέλλονται να φροντίσουν για την έγκαιρη παραγωγή των κλειδάριθμων και για την ανώνυμη διανομή τους στους εκπαιδευτικούς.

- Η παραγωγή των κλειδάριθμων γίνεται με τη χρήση της ειδικής εφαρμογής που βρίσκεται στη διεύθυνση http://evaluation.minedu.gov.gr/tokens.

- Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται με τον κωδικό ΠΣΔ του σχολείου.

- Το πλήθος των κλειδάριθμων που μπορεί να παραχθεί είναι ίσος με το πλήθος των εκπαιδευτικών του κάθε σχολείου, έτσι όπως έχει δηλωθεί στο «Σύστημα Καταγραφής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, e-survey».

- Αποκλειστικά και μόνο για να καλυφθεί το ενδεχόμενο καταστροφής η απώλειας κλειδαρίθμων, θα παραχθεί -ως περιθώριο ασφαλείας- ένα επιπλέον ποσοστό (20%

- Στην Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και στις κατά τόπους Διευθύνσεις θα παραχθεί ικανοποιητικός αριθμός κλειδάριθμων, ώστε να καλυφθεί το πλήθος των εκπαιδευτικών που υπηρετούν.

- Διευκρινίζεται ότι εκτυπώνονται οκτώ (8) κλειδάριθμοι σε κάθε φύλλο Α4, οι οποίοι στη συνέχεια πρέπει να κοπούν και να μοιραστούν στους εκπαιδευτικούς.

Όπως επισημάνθηκε και στη χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου, προκειμένου να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, είναι αναγκαίο να απαντηθούν από τους εκπαιδευτικούς οι ερωτήσεις στο σύνολό τους.

Η περίοδος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ξεκίνησε ήδη από τα ξημερώματα της Τρίτης, 02.10.2012 και ολοκληρώνεται την Τρίτη 09.10.2012 (ώρα 23.59).

Πάντως, αν υπάρξουν απορίες τεχνικής φύσεως σχετικά με τη διαδικασία παραγωγής κλειδάριθμων, μπορούν να αποστέλλονται από τους διευθυντές στους διαχειριστές της εφαρμογής, μέσω email στη διεύθυνση [email protected], ενώ  οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με το helpdesk του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στο τηλ. 801-11-801-81, τις ώρες 09:00- 17:00.