Ειδικό πρόγραμμα επιδότησης διδάκτρων για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προσφέρει το Mediterranean College. Το πρόγραμμα αφορά ειδικότερα στα στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα MSc Marketing Management & MA Management, που προσφέρονται σε συνεργασία με το University of Derby, UK.
H επιδότηση (έκπτωση 50%), προσφέρεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ Κολεγίων έως 28 ετών, Ανέργους (εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ και εργαζόμενους - στελέχη επιχειρήσεων, που δεν διαθέτουν Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Admission Office του Mediterranean College, τηλ. 210 8899600 ή να επισκέπτονται τον ιστότοποwww.medcollege.edu.gr .