Ολοένα και περισσότερα πανεπιστήμια προκηρύσσουν εκλογές για την ανάδειξη νέων Συμβουλίων Διοίκησης, σύμφωνα με το νέο νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ειδικότερα, την Τρίτη συνεδρίασαν τα πρυτανικά συμβούλια και προκήρυξαν εκλογές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τις 24 Οκτωβρίου, ενώ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ορίσθηκε ημέρα διεξαγωγής των εκλογών η 25η Οκτωβρίου.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη αναμένεται να προκηρύξουν τις εκλογές τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Πατρών.

Παράλληλα, έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να προκηρυχθούν εκλογές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν το Ε.Μ.Πολυτεχνείο και το Πάντειο. Υπενθυμίζεται ότι εκλογές έχουν προκηρύξει ήδη το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Ως εκ τούτου, έως το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι εκλογές σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας.