Στα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται η απόφαση για τις άδειες ταξί. Μέχρι την περασμένη Παρασκευή, οπότε έληξε η σχετική προθεσμία, είχαν ζητηθεί συνολικά 131 άδειες από τις Διευθύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής.
Νέες άδειες αναμένεται να εκδοθούν για 6θέσια και 9θέσια οχήματα, κατηγορίες που καθιερώνεται για πρώτη φορά.

Σημειώνεται πως ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) είναι 11.525, ενώ σήμερα κυκλοφορούν 13.772, παρά ταύτα, σύμφωνα με το σχετικό νόμο για την απελευθέρωση του κλάδου, δεν πρόκειται να καταργηθούν υφιστάμενες άδειες, καθώς αυτές θα αποσυρθούν από την αγορά με τη συνταξιοδότηση των κατόχων τους. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα στους κατόχους υφιστάμενων αδειών ταξί να τις μετατρέψουν σε ειδικής μίσθωσης 6 και 9 θέσεων.