Περισσότερα από 30 γυμνάσια και λύκεια στη Θεσσαλονίκη τελούν υπό κατάληψη από μαθητές που διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις σε κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές.  
Οι πρώτες καταλήψεις σχολείων ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ ορισμένα από τα σχολεία είναι εμποδιζόμενα από καταλήψεις που πραγματοποιεί κάποιο συστεγαζόμενο σχολείο.