Οι βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για τις επενδύσεις, που ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Ανάπτυξης, κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, ευνοούν την επιχειρηματική δράση και διευκολύνουν την υλοποίηση επενδύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος.
«Θεωρούμε σημαντικό βήμα για δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, το γεγονός ότι δίδονται πρόσθετα κίνητρα στις επιχειρήσεις που θέλουν να υπαχθούν στον αναπτυξιακό νόμο, καθώς και την εισαγωγή νέων εργαλείων, όπως οι εταιρείες ειδικού σκοπού. Επίσης, θετικές είναι οι ρυθμίσεις που προβλέπουν τη δυνατότητα προκαταβολής έως και 100% της επιδότησης με κάλυψη εγγυητικής επιστολής και τη δυνατότητα ο επενδυτής να μπορεί να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών μορφών ενίσχυσης (φοροαπαλλαγές, επιδότηση, κ.ά.)», αναφέρει ο πρόεδρος της ΚΕΕ.

«Μεγάλο βήμα για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, που δυσχεράνει κάθε επενδυτική προσπάθεια, αποτελεί το γεγονός ότι με το νέο νομοσχέδιο για τις στρατηγικές επενδύσεις, θα υπάρχει η δυνατότητα «αυτοβεβαίωσης» (self assessment) με υπεύθυνες δηλώσεις αντί αδειοδότησης». Ο κ. Μίχαλος τονίζει πάντως ότι το μεγάλο ζητούμενο παραμένει η υλοποίηση του νέου νόμου στην πράξη, χωρίς καθυστερήσεις και προβλήματα.