Τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή προβλέπει την εξάμηνη παράταση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για το προσωπικό που απασχολείται σε αυτό.
Η παράτασή του, λήγει την 31η Μαρτίου του 2013.

Για τη χρηματοδότηση του προγράμματος κατά τη διάρκεια της παράτασης, προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς πόρων από τον λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.