Το προεδρείο της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) Μιχάλη Σακέλη, ζητώντας την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας με αυξήσεις στις αποδοχές των ναυτεργατών.
Στο πλαίσιο αυτό, τέθηκε το θέμα των ατομικών συμβάσεων εργασίας που θέλουν κάποιες εταιρείες. Η ΠΝΟ αντιδρά έντονα στο θέμα αυτό, ζητώντας εφαρμογή της υπάρχουσας συλλογικής σύμβασης εργασίας αλλά και την υπογραφή νέας, με αυξήσεις.

Στην αντίθετη περίπτωση, γίνονται σκέψεις για κινητοποιήσεις.