Την παράταση των κινητοποιήσεών της μέχρι τις 31 Οκτωβρίου αποφάσισε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, αντιδρώντας στις προωθούμενες περικοπές των αποδοχών των μελών της. Τις κινητοποιήσεις συνεχίζει έως και τις 20 Οκτωβρίου η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου

Σε ό,τι αφορά τους διοικητικούς δικαστές, αποφασίστηκε:

-Η παράταση της αυτεπάγγελτης αναβολής της συζήτησης όλων των υποθέσεων που εκδικάζονται στα Διοικητικά Πρωτοδικεία και Εφετεία της Χώρας, από τις 06 Οκτωβρίου 2012 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2012.

μη δημοσίευση, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα δικαστικών αποφάσεων, πλην όλως εξαιρετικών περιπτώσεων.

-Η αποχή, κατά το ίδιο διάστημα, από οποιαδήποτε διοικητικής φύσεως εργασία ή έργο, μη συνδεόμενο με τα δικαιοδοτικά καθήκοντα.

Αποφασίστηκε ακόμη:

-Η επεξεργασία και κατάθεση, σε συνεργασία και με τις άλλες Δικαστικές Ενώσεις, ενδίκων βοηθημάτων στα αρμόδια Δικαστήρια, για την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών σε βάρος των Δικαστικών Λειτουργών.

Η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάσισε τα εξής:

-Διακοπή των δημόσιων συνεδριάσεων μετά τις 10:30 π.μ.

-Μη δημοσίευση δικαστικών αποφάσεων, εκτός από τις εξαιρετικά επείγουσες.

-Μη έκδοση πράξεων, εκτός από τις εξαιρετικά επείγουσες.

-Μη συμμετοχή σε οποιουδήποτε είδους επιτροπές, εκτός από τα υπηρεσιακά συμβούλια και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.