Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την πρόσληψη 421 εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 235 εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ως προσωρινών αναπληρωτών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά στο σχολικό έτος 2012-2013.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012 έως και την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 όπου και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.