Συνεχίζονται πανελλαδικά μέχρι 31 Οκτωβρίου οι κινητοποιήσεις στο χώρο της Δικαιοσύνης λόγω των αναμενόμενων νέων περικοπών στις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών.  
Σήμερα η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών αποφάσισε την παράταση των κινητοποιήσεων έως το τέλος του μήνα και τη σύγκληση νέας Γενικής Συνέλευσης στις 30 Οκτωβρίου, προκειμένου να καθοριστεί η περαιτέρω πορεία των διοικητικών δικαστών.  

Ειδικότερα, οι διοικητικοί δικαστές συνεκτίμησαν σήμερα «το γεγονός ότι καμία από τις προτάσεις που ήδη εκφράστηκαν πολλάκις από τις Δικαστικές Ενώσεις δεν έχει γίνει δεκτή ούτε διαφαίνεται ότι έχουν αποτελέσει αντικείμενο σοβαρής επεξεργασίας, καθώς και ότι η μέχρι τώρα υπεύθυνη στάση τους έχει εκληφθεί από τις τελευταίες κυβερνήσεις ως δεδομένη, άλλως ως ένδειξη ότι η Δικαιοσύνη μπορεί να λειτουργεί με την ίδια αυταπάρνηση, οποιοδήποτε φορτίο και αν επωμίζεται και υπό οσοδήποτε απαράδεκτες συνθήκες και αν καλείται να απονείμει δίκαιο».  

Κατόπιν αυτών, αποφάσισαν, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, την παράταση της αυτεπάγγελτης αναβολής της συζήτησης όλων των υποθέσεων που εκδικάζονται στα Διοικητικά Πρωτοδικεία και Εφετεία της χώρας και τη μη δημοσίευση, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, δικαστικών αποφάσεων, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων. Ακόμη, αποφάσισαν την αποχή κατά το ίδιο διάστημα, από οποιαδήποτε διοικητικής φύσεως εργασία ή έργο, μη συνδεόμενο με τα δικαιοδοτικά καθήκοντα.  

Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την επεξεργασία και την κατάθεση, σε συνεργασία και με τις άλλες Δικαστικές Ενώσεις, «ενδίκων βοηθημάτων στα αρμόδια δικαστήρια, για την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών σε βάρος των δικαστικών λειτουργών».