Το όνομα ενός... νεκρού είχε χρησιμοποιήσει ο Άκης Τσοχατζόπουλος στην προσπάθεια του να καταστήσει τους λογαριασμούς του στην Ελβετίαάφαντους».

Σύμφωνα με την Καθημερινή της Κυριακής, η off shore εταιρεία του κ. Τσοχατζόπουλου Blue Bell, η οποία ήταν από τις βασικές εταιρείας διακίνησης του μαύρου χρήματος όρισε το 2009 εκπρόσωπο της τον Σαράντη Μητατσέλη, ο οποίος όμως είχε αφήσει το μάταιο τούτο κόσμο από το 2002!

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η μετά θάνατον πρόσληψη του Μητατσέλη είχε γίνει όπως αναφέρεται σε σχετικά δικαστικά έγγραφα προκειμένου να μην ικανοποιηθούν συνδρομές δικαστικές προς την Ελβετία της Ελληνικής Βουλής και της Εισαγγελίας από τις 15 Δεκεμβρίου του 2004 και τις 20 Μαρτίου του 2006.

Μάλιστα το 2005 ο νεκρός με πλαστή πράξη φερόταν να διαλύει την εταιρεία, προκείμενου να δημιουργηθούν εμπόδια στις ελβετικές έρευνες.