Έπειτα από ελέγχους που διενεργήθηκαν, σήμερα το πρωί, στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου από το Κλιμάκιο του Γραφείου Αλιείας και του Β΄ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, βεβαιώθηκαν:  
Α) μία αλιευτική παράβαση σε ιδιοκτήτη μηχανότρατας για αλιεία και εμπορία 80 κιλών ψαριών του είδους βακαλάος υπολειπομένων διαστάσεων καθώς και μία αλιευτική παράβαση στον ιχθυέμπορο,

Β) μία αλιευτική παράβαση σε ιδιοκτήτη μηχανότρατας για αλιεία και εμπορία 450 κιλών ψαριών του είδους βακαλάος υπολειπομένων διαστάσεων καθώς και μία αλιευτική παράβαση στον ιχθυέμπορο,

Γ) μία αλιευτική παράβαση σε ιδιοκτήτη μηχανότρατας για αλιεία και εμπορία 77 κιλών ψαριών του είδους βακαλάος υπολειπομένων διαστάσεων καθώς και μία αλιευτική παράβαση στον ιχθυέμπορο,

Δ) μία αλιευτική παράβαση σε ιδιοκτήτη μηχανότρατας για αλιεία και εμπορία 130 κιλών ψαριών του είδους βακαλάος υπολειπομένων διαστάσεων καθώς και μία αλιευτική παράβαση στον ιχθυέμπορο.  

Σε περαιτέρω έλεγχο βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα, επί του χώρου δημοπράτησης 90 κιλά ψάρια του είδους βακαλάος υπολειπομένων διαστάσεων, άνευ ιδιοκτησίας.  

Τέλος βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα εντός μηχανότρατας, 500 κιλά ψάρια του είδους βακαλάος υπολειπομένων διαστάσεων, άνευ ιδιοκτησίας.   

Προανακρίσεις διενεργούνται από την οικεία Λιμενική Αρχή ενώ συνολικά κατασχέθηκαν 1.327 κιλά αλιεύματα τα οποία πρόκειται να διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.