Για τις 15 Ιανουαρίου προσδιορίζεται η συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας επί της αίτησης που έχει υποβάλει η Αχαϊκή Τράπεζα για την ακύρωση της πράξης ανάκλησης της άδειας της.

 

H υπόθεση αναβάλλεται - ήταν να συζητηθεί αύριο Τρίτη 9 Οκτωβρίου - καθώς δεν είναι έτοιμες ακόμη οι προτάσεις της Τράπεζας της Ελλάδας.

Θυμίζουμε ότι από τις 6 Αυγούστου το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την 453 απόφαση του, έχει αναστείλει εν μέρει την πράξη ανάκλησης της άδειας της Αχαϊκής.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης ακύρωσης (δηλαδή έως τον Ιανουάριο), ο εκκαθαριστής μπορεί να εκτελεί μόνο τις αναγκαίες για την πρόοδο της εκκαθάρισης πράξεις πλην της εκποιήσεως των πάσης φύσεως παγίων στοιχείων και κινητών αξιών.

Στην απόφαση επισημαίνεται μεταξύ άλλων και ότι δεν αποτελεί νομική υποχρέωση του εκκαθαριστή η άμεση θέση σε οριστική καθυστέρηση -και άρα η ρευστοποίηση- των δανείων που έχει χορηγήσει η Τράπεζα. 

Πηγή: dete.gr