Την έγκριση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού έλαβε ο επικείμενος «γάμος» της τράπεζας Πειραιώς με την Αγροτική τράπεζα.
Συγκεκριμένα, στην απόφασή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναφέρει ότι η συγκέντρωση που προκύπτει από τη συγχώνευση Πειραιώς - Αγροτικής, πρωτίστως, στον τομέα των τραπεζικών εργασιών, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.