Tην απόσυρση της εγκυκλίου του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 75/2011 για την ασφαλιστική κάλυψη μελών οικογένειας, ζητούν με σχετική ερώτησή τους στη Βουλή, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για «ισοπεδωτικές ρυθμίσεις» και «απαράδεκτες ρατσιστικές διακρίσεις» σε βάρος ασφαλισμένων από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τρίτες χώρες.

 

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επικαλούνται μάλιστα, καταγγελίες πολιτών για αντιμετώπιση δυσκολιών, μέχρι και απαγόρευση ασφάλισης των μελών της οικογένειάς τους και ενδεικτικά αναφέρουν την περίπτωση εργαζόμενης από τη Χιλή, η οποία αν και παντρεμένη με Έλληνα, δε μπόρεσε να θεωρήσει βιβλιάριο για το σπουδάζον σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο παιδί της, διότι, όπως –αναφέρουν οι βουλευτές- την ενημέρωσαν ότι μέλη οικογένειας για τους υπηκόους τρίτων χωρών θεωρούνται τα τέκνα έως 18 ετών. Σε άλλη περίπτωση, ζητήθηκε από μητέρα εργαζόμενη, υπήκοο Τσεχίας, επίσης παντρεμένη με Έλληνα, να προσκομίσει ελληνική ταυτότητα, προκειμένου να ασφαλίσει ως έμμεσο μέλος την κόρη της η οποία σπουδάζει σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο.

Όπως σημειώνουν οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στην Εγκύκλιο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 75/4-10-2011, ορίζεται, αρχικά, ότι θεωρούνται μέλη οικογένειας του ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου α) Η σύζυγος, ή ο σύζυγος, β) Τα άγαμα τέκνα μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και εάν μεν είναι άνεργα μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, εάν δε συνεχίζουν τις σπουδές τους για δύο (2) έτη μετά τη λήξη των σπουδών τους, εφόσον είναι άνεργα, όχι όμως πέρα από τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους, και γ) Η μητέρα και ο πατέρας του ασφαλισμένου, καθώς και κάποιες πιο ειδικές περιπτώσεις. Στις επόμενες παραγράφους όμως, καταγγέλλουν ότι γίνεται διαφοροποίηση ανάλογα με τη χώρα προέλευσης του ασφαλισμένου, ενώ μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση των αιτημάτων για την ασφάλιση γονέων από τα παιδιά τους, παρά το γεγονός ότι οι γονείς είναι πολύ νέοι, ή είναι αλλοδαποί που λαμβάνουν σύνταξη από τη χώρα προέλευσής τους ή έρχονται για μικρό χρονικό διάστημα στην Ελλάδα και όχι για μόνιμη διαμονή.

«Η κυβέρνηση και η Διοίκηση του ΙΚΑ λοιπόν αποφάσισε να λύσει το πρόβλημα, χωρίζοντας τους ασφαλισμένους σε κατηγορίες ανάλογα με τη χώρα προέλευσής τους: αυστηροποιεί τις διατάξεις για την ασφάλιση γονέων των Ελλήνων ασφαλισμένων, δεν διευκρινίζει ποιά θεωρούνται μέλη οικογένειας για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει το έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής, ορίζει ως μέλη οικογενείας υπηκόου τρίτης χώρας που κατοικεί νόμιμα στην Ελλάδα μόνο τον ή την σύζυγο και τα κάτω των 18 ετών άγαμα τέκνα τους», υπογραμμίζουν στην ερώτησή τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, και «για τη νομιμοποίηση του διαχωρισμού, η εγκύκλιος παραπέμπει στα Προεδρικά Διατάγματα που ρυθμίζουν την οικογενειακή επανένωση των μεταναστών».

Ωστόσο, σημειώνουν, «ο ασφαλισμένος που εργάζεται νόμιμα, έχει τις απαραίτητες μέρες εργασίας και του έχουν παρακρατηθεί οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές πρέπει να έχει συγκεκριμένα δικαιώματα, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής του», ενώ «η εκμετάλλευση από επιτήδειους των κενών στο σύστημα ασφάλισης λύνεται με απλά μέτρα - π.χ. βεβαιώσεις εισοδήματος, βεβαιώσεις μη συνταξιοδότησης, βεβαιώσεις συγκατοίκησης και συντήρησης των προστατευόμενων μελών από τον ασφαλισμένο - και όχι με αντισυνταγματικές και ρατσιστικές εγκυκλίους».

Οι ερωτώντες βουλευτές υποστηρίζουν ότι η εγκύκλιος αντίκειται στο άρθρο 22 του Συντάγματος και αφού επισημαίνουν τον κίνδυνο αυθαίρετης ερμηνείας της από πολλούς υπαλλήλους, ρωτούν τον υπουργό Εργασίας τα εξής:

«1. Θα προχωρήσει η Διοίκηση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, στο οποίο ασκείτε εποπτεία, στην ανάκληση της Εγκυκλίου 75/2011;

2. Θα προβεί στην έκδοση νέας Εγκυκλίου με αυστηροποίηση μεν των διατάξεων ως προς τις προϋποθέσεις ασφάλισης μελών οικογενείας – κυρίως γονέων από τέκνα – αλλά χωρίς ισοπεδωτικές ρυθμίσεις και ρατσιστικές διακρίσεις;

3. Θα φροντίσει να ελαχιστοποιηθούν οι περιπτώσεις εκμετάλλευσης των παροχών του ΙΚΑ από επιτήδειους, δίνοντας όμως σαφείς οδηγίες στους υπαλλήλους για να αποφευχθούν αυθαιρεσίες ως προς τα δικαιολογητικά που απαιτούνται;»