Κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων αρχίζει το υπουργείο Οικονομικών, για να εισπράξει ληξιπρόθεσμες οφειλές 36 εκατομμυρίων ευρώ, από 90 μεγαλο-οφειλέτες του δημοσίου.

Στους οφειλέτες αυτούς είχαν σταλεί επιστολές-προσκλήσεις για εξόφληση των οφειλών τους μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Οι φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν με ευνοϊκούς όρους τα χρέη τους έως και τις 29 Οκτωβρίου. Όσοι δεν ανταποκριθούν, θα βρεθούν αντιμέτωποι με προσωρινούς ελέγχους από τη εφορία, και θα κινδυνεύσουν με εκποίηση της περιουσίας τους.