Την αναστολή λειτουργίας όλων των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, σήμερα και αύριο, ανακοίνωσε η πρυτανική αρχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διαμαρτυρόμενη για την ένταξη σε διαθεσιμότητα 37 εργαζομένων του.
Υπενθυμίζεται ότι το κτίριο διοίκησης του πανεπιστημίου Αιγαίου παραμένει κλειστό από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας, αφού έχει καταληφθεί από φοιτητές και εργαζομένους.