ΕΛΛΑΔΑ

Ο αριθμός των υπαλλήλων στα υπ. Παιδείας, Αμυνας, Δημόσιας Τάξης και ΓΓΑ

Δημοσίευση 4 Δεκεμβρίου 2012, 16:12 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Ο αριθμός των υπαλλήλων στα υπ. Παιδείας, Αμυνας, Δημόσιας Τάξης και ΓΓΑ
Facebook Twitter Whatsapp
Στοιχεία που αφορούν στον αριθμό των υπαλλήλων στα υπουργεία Παιδείας, Δημοσίας Τάξης και Εθνικής Άμυνας αλλά και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού διαβίαβσε με έγγραφό του στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατόπιν ερώτησης βουλευτού της Χρυσής Αυγής.
Στοιχεία που αφορούν στον αριθμό των υπαλλήλων στα υπουργεία Παιδείας, Δημοσίας Τάξης και Εθνικής Άμυνας αλλά και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού διαβίαβσε με έγγραφό του στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατόπιν ερώτησης βουλευτού της Χρυσής Αυγής.

Σύμφωνα με το εν λόγω έγραφο, το υπουργείο Οικονομικών είναι σε θέση να γνωρίζει πόσοι υπάλληλοι εργάζονται στους εν λόγω φορείς, ωστόσο δεδομένου ότι δεν έχει αρμοδιότητα εκκαθάρισης αποδοχών των λειτουργών ή υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ, δεν γνωρίζει ποιες είναι οι καθαρές αποδοχές αυτών.

«Ως εκ τούτου η Υπηρεσία μας δεν διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία (ατομικός φάκελος υπαλλήλου κλπ) προκειμένου να γνωρίζει τις καθαρές αποδοχές των ανωτέρω με ακρίβεια», διευκρινίζει με το έγγραφο ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, επισημαίνοντας, όμως, όλους τους νόμους και εγκυκλίους για τη θέση σε ισχύ του νέου ενιαίου βαθμολογίου - μισθολογίου των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και άλλων φορέων του δημοσίου τομέα.

Σημειώνεται ότι στοιχεία στάλθηκαν με αφορμή ερώτηση βουλευτή της Χρυσής Αυγής Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλου για το ενιαίο μισθολόγιο, τα ειδικά μισθολόγια, τα μισθολόγια των υπαλλήλων της Βουλής, των Δημοτικών Επιχειρήσεων, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ. 

Υπουργείο Παιδείας
 


Όπως ειδικότερα προκύπτει από την απάντηση του υπουργείου Παιδείας, ο αριθμός των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εντάσσονται στο Ενιαίο Μισθολόγιο έως το τέλος του γ' τριμήνου 2012 (30-9-2012), είναι 68.567 Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί, 41 Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και 3.503 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. 

Όσον αφορά στον αριθμό των μονίμων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εντάσσονται στο Ενιαίο Μισθολόγιο αυτός έχει ως εξής: Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί: 82.920, Εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου: 99, Εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου: 2.562. Ο αριθμός των διδασκόντων (μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΕΠ) που εντάσσονται στα ειδικά μισθολόγιο ανέρχεται σε 12.500 άτομα. 

Το σύνολο των τακτικών υπαλλήλων του υπουργείου Παιδείας που εντάσσονται στο ενιαίο μισθολόγιο είναι 565 άτομα. Επίσης στο υπουργείο Παιδείας υπηρετούν 17 άτομα σε θέση Συμβούλου και υπάγονται στο ειδικό μισθολόγιο. 

Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας 

Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας, ο συνολικός αριθμός του μισθοδοτούμενου στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού που υπηρετεί στον Στρατό Ξηράς ανέρχεται σε 51.531 άτομα. Αντίστοιχα, στο Πολεμικό Ναυτικό σε 16.722 άτομα και στην Πολεμική Αεροπορία σε 22.155 άτομα. «Η διακύμανση των αποδοχών επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως τα έτη υπηρεσίας, ο βαθμός, η οικογενειακή κατάσταση κλπ και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να υπολογισθούν οι καθαρές αποδοχές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιδομάτων», αναφέρεται στο έγγραφο.

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης

Όπως προκύπτει από στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ο συνολικός αριθμός του αστυνομικού προσωπικού που μισθοδοτήθηκε από το Φορέα της ΕΛΑΣ το μήνα Νοέμβριο 2012 ανέρχεται σε 54.744 άτομα (αστυνομικοί υπάλληλοι, ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες) ενώ του πολιτικού προσωπικού σε 954 άτομα. Από τα τηρούμενα στοιχεία της τελευταίας μισθοδοσίας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος προκύπτει ότι στο ενιαίο μισθολόγιο είναι 5.626 πολιτικοί υπάλληλοι, εκ των οποίων 92 μόνιμοι και αορίστου χρόνου, 3.823 πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και 1.711 πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης. Με το έγγραφο επισημαίνεται ότι το ύψος των απολαβών του μεν αστυνομικού προσωπικού καθορίζεται από τους νόμους 3205/2003 και 4093/2012 του δε πολιτικού προσωπικού από τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 περί του ενιαίου μισθολογίου. 


Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εργάζονται 495 μόνιμοι υπάλληλοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και είναι ενταγμένοι στο ενιαίο μισθολόγιο. Οι υπάλληλοι των ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αμείβονται και αυτοί σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο. Όσον αφορά στα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ΟΑΚΑ και ΣΕΦ, οι αποδοχές του προσωπικού τους ρυθμίζονται από διμερείς συμφωνίες και οι αποδοχές έχουν υποστεί τις μειώσεις που προβλέπουν όλοι οι σχετικοί νόμοι από το 2010 και μετά. Στο ΟΑΚΑ υπηρετούν 218 υπάλληλοι και στο ΣΕΦ 103 άτομα. Στις αθλητικές ομοσπονδίες (ΝΠΙΔ) υπηρετούν 350 υπάλληλοι, οι αποδοχές των οποίων καθορίζονται από το ενιαίο μισθολόγιο, πλην της ομοσπονδίας του ΣΕΓΑΣ και της ΕΠΟ οι υπάλληλοι των οποίων αμείβονται με συλλογικές συμβάσεις εργασίας.