ΕΛΛΑΔΑ

Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με αναπτυξιακούς φορείς του νησιού

Δημοσίευση 21 Ιανουαρίου 2011, 14:51 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με αναπτυξιακούς φορείς του νησιού
Facebook Twitter Whatsapp

Με τους επιστημονικούς και αναπτυξιακούς φορείς της Κρήτης συναντήθηκε για πρώτη φορά την Παρασκευή ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης με σκοπό τη σύσταση του  Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας.

Με τους επιστημονικούς και αναπτυξιακούς φορείς της Κρήτης συναντήθηκε για πρώτη φορά την Παρασκευή ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης με σκοπό τη σύσταση του  Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας.

Η Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, συστήνει το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας Κρήτης (ΠΣΣΚ), ένα συμβουλευτικό όργανο για την υποστήριξη και προώθηση της καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης. Το συμβούλιο θα λειτουργεί ως δεξαμενή σκέψης για θέματα καινοτομίας, μεταφοράς καινοτομικών προϊόντων και διαδικασιών στους παραγωγικούς φορείς της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, ο ρόλος του συμβουλίου όπως αναφέρθηκε είναι "να λειτουργήσει συμβουλευτικά στην χάραξη πολιτικών της Περιφέρειας Κρήτης για την Καινοτομία και να δράσει ως καταλύτης στην διαδικασία της εφαρμογής και υλοποίησης των πολιτικών αυτών, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία των μελών του, με στόχο να αποτελέσει η Κρήτη πρότυπο καινοτόμας Περιφέρειας.

Το ΠΣΣΚ θα επεξεργάζεται ζητήματα που σχετίζονται με την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κρήτης στο ευρωπαϊκό και διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον και θα προτείνει συνέργειες και δράσεις οι οποίες θα μπορούσαν να υλοποιηθούν από φορείς ή συμπράξεις φορέων προς την κατεύθυνση αυτή. Το ΠΣΣΚ ως συμβουλευτικό όργανο θα επιφορτιστεί με την συγκρότηση προτάσεων για αλλαγές στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και για την παροχή μη οικονομικών/χρηματοδοτικών διευκολύνσεων σε καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και δράσεις. Πρωταρχικός στόχος είναι η προώθηση και δημιουργία οριζόντιων υποδομών υποστήριξης της καινοτομίας σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, ενώ δράσεις χρηματοδοτήσεων για την ενίσχυση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΠΣΚΚ.

Το Συμβούλιο θα αποτελείται από εκπροσώπους του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού/ερευνητικού κόσμου καθώς και από εκπροσώπους φορέων που σχεδιάζουν και υλοποιούν αναπτυξιακές δράσεις για την Κρήτη. Η δομή του Συμβουλίου είναι ανοιχτή στην προσθήκη νέων μελών ενώ το Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να συστήνει ad hoc ομάδες εργασίας με αρμοδιότητα να εισηγούνται θέματα προς επεξεργασία και να προτείνουν ειδικότερες δράσεις.