Συνταγματική και νόμιμη, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, κρίθηκε από το Τμήμα Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) η μεγάλη αύξηση του παράβολου -με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στο πλαίσιο εφαρμογής του Μνημονίου ΙΙΙ- στις περιπτώσεις αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον της Διοικητικής Δικαιοσύνης κατά τους διαγωνισμούς Δημόσιων έργων και προμηθειών.

Η αύξηση επιβλήθηκε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) κατ επιταγή του τρίτου Μνημονίου και έως σήμερα δεν έχει κυρωθεί με νόμο. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει για να γίνει δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων στις περιπτώσεις Δημοσίων διαγωνισμών και προμηθειών «πρέπει να κατατεθεί, μέχρι την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως, παράβολο, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

Το ΣτΕ στις αποφάσεις του σημειώνει ότι το τρίτο Μνημόνιο προβλέπει την αύξηση των δικαστικών παραβόλων ενώ στην εισηγητική έκθεση της Π.Ν.Π. αναφέρει ότι συχνά παρατηρείται στις Δημόσιες συμβάσεις «παρελκυστική τακτική» υποβολής προσφυγών που έχει ως αποτέλεσμα την μη έγκαιρη ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών.


Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν δύο Ανώνυμες Εταιρείες που συμμετείχαν σε ανοικτούς δημόσιους διαγωνισμούς και στρέφονται κατά άλλης τρίτης Α.Ε., της «Διαχείρισης Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Η πρώτη από τις δύο Α.Ε. συμμετείχε σε διαγωνισμό προμήθειας μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος, το ύψος του οποίου ανέρχεται στα 2.070.000 ευρώ και η δεύτερη Α.Ε. σε παρόμοιο διαγωνισμό, ύψους 5.924.500 ευρώ.

Οι δύο Α.Ε. προσέφυγαν στο ΣτΕ με τη διαδικασία των «εξπρές» δικών (πρότυπη δίκη) που προβλέπει ο Ν. 3900/201, ζητώντας την ακύρωση των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων, με την οποία κρίθηκαν οι σχετικές προσφορές τους τεχνικά μη αποδεκτές.