Στον «αέρα» είναι η πλήρως αναβαθμισμένη διαδικτυακή πύλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στην διεύθυνση www.eea.gr.

Στο portal έχει ενσωματωθεί η εφαρμογή e - Επιμελητήριο, η λειτουργία της οποίας συνιστά και την υλοποίηση της δέσμευσης από τη διοίκηση του Επιμελητηρίου για πάταξη της γραφειοκρατίας.

Στο e - Επιμελητήριο είναι δυνατή σε ελάχιστα λεπτά της ώρας η έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, η πληρωμή της συνδρομής, η αναζήτηση επιχείρησης μέσα από το μητρώο του επιμελητηρίου καθώς και η αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας της επιχείρησης και του επαγγελματία.