Μείωση κατά 15,8% σε αξία και κατά 12% σε όγκο παρουσίασαν κατά το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012 οι πωλήσεις φαρμάκων στην εγχώρια, εξωνοσοκομειακή αγορά, παρά τη μη εκτέλεση συνταγών επί μακρύ χρονικό διάστημα, λόγω της διένεξης των φαρμακοποιών με τον ΕΟΠΠΥ. 

Η μείωση των εσόδων του κλάδου έβαινε στη διάρκεια του 2012 επιταχυνόμενη, αφού ήταν 6,7% το πρώτο τρίμηνο και 13,5% το πρώτο επτάμηνο του έτους. Αυτό προκύπτει από στοιχεία της εξειδικευμένης εταιρείας μετρήσεων του τομέα, IMS, τα οποία αφορούν τις πωλήσεις των εγχώριων φαρμακευτικών εταιρειών προς τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες της χώρας την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012. 

Σύμφωνα με την IMS, στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012 σημειώθηκε μείωση του συνολικού όγκου των πωλήσεων κατά 12% στις 327,1 εκατομμύρια φαρμακοτεχνικές συσκευασίες και, συγχρόνως, μείωση των συνολικών εσόδων των 362 επιχειρήσεων του κλάδου κατά 15,8% στα 2,91 δισ. ευρώ. 

Στις πρώτες πέντε θέσεις του πίνακα με κριτήριο τα έσοδα βρέθηκαν οι επιχειρήσεις: 1. Novartis με μερίδιο 8,7% και έσοδα ύψους 252,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 19,1%. 2. Pfizer με 8,0% και έσοδα 232 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 25,2%. 3. Sanofi με 7,3% και έσοδα 211,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 15,4%. 4. AstraZeneca με 5,6% και έσοδα 164,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,6%. 5. Βιανέξ με 5,2% και έσοδα 152,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,2%.

Όσον αφορά τον όγκο των πωλήσεων φαρμάκων στα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες, η κατάταξη των επιχειρήσεων διαφοροποιείται, με την Pfizer να βρίσκεται στην πρώτη θέση (με μερίδιο 8,2% και όγκο πωλήσεων 26,79 εκατ. φαρμακοτεχνικές συσκευασίες, μειωμένο κατά 12,9%), ακολουθούμενη από τη Sanofi (7,3% και 23,88 εκατ. συσκευασίες, -10%), τη GlaxoSmithKline (6,8% και 22,10 εκατ. συσκευασίες, -9,7%), τη Novartis (6,7% και 21,78 εκατ. συσκευασίες, -13%), τη Bristol Myers Squibb (5,7% και 18,53 εκατ. συσκευασίες, -7,6%), τη Uni Pharma (5% και 16,31 εκατ. συσκευασίες, -15,4%), την AstraZeneca (4,1% και 13,57 εκατ. συσκευασίες, -10,3%), τη Βιανέξ (4% και 12,99 εκατ. συσκευασίες, -11,2%), τη Boehringer Ingelheim (3,5% και 11,38 εκατ. συσκευασίες, -13,8%) και την Eλπέν (3,4% και 11,14 εκατ. συσκευασίες, +3,9%).
TAGS