Έξι μαχητικά της τουρκικής Αεροπορίας -εκ των οποίων τα δύο έφεραν οπλισμό- πραγματοποίησαν σήμερα μία παραβίαση του FIR Αθηνών και μία παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου (ΕΕΧ).   
Η τουρκική δραστηριότητα εκδηλώθηκε στο βόρειο Αιγαίο.   

Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.