Την αντίθεση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων να αναχρηματοδοτήσει τα δάνεια που έχουν συνομολογήσει οι Δήμοι με εμπορικές τράπεζες από το Ταμείο εξέφρασε ο υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Κυριάκου Βιρβιδάκη για τα δάνεια των δήμων με τις τράπεζες της χώρας.

Ο κ. Στυλιανίδης στην απάντησή του θυμίζει πάντως ότι το πρόβλημα των δανείων των δήμων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από το υπουργείο Εσωτερικών, καθώς αφορά στις διμερείς οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δήμων και των εμπορικών τραπεζών. 

Ο βουλευτής της ΝΔ έχει επισημάνει το πρόβλημα του υψηλού δανεισμού των δήμων με τις τράπεζες, τονίζοντας ότι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος έχει απευθυνθεί στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών ζητώντας να υπάρξει ρύθμιση των δανείων των δήμων ανάλογη της ρύθμισης που έγινε στις δανειακές υποχρεώσεις των δήμων με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.