Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ το Προεδρικό Διάταγμα για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του πρώην νοσοκομείου Χανίων.
Το πράσινο φως για την κατεδάφιση του παλαιού νοσοκομείου Χανίων και την ανέγερση ιατρείου αστικού τύπου, έδωσε η δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), του Προεδρικού Διατάγματος που αφορά την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του πρώην νομαρχιακού νοσοκομείου Χανίων.  

Όπως αναφέρεται στο ΠΔ, «εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Χανίων του Δήμου Χανίων (Ν. Χανίων) στον χώρο του πρώην Νομαρχιακού Νοσοκομείου Χανίων, που περικλείεται από τις οδούς Δραγούμη, Βερναδάκη, Σκληρού και Καποδιστρίου, με τη μετατροπή αυτού σε χώρο χρήσης κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και συγκεκριμένα κέντρου υγείας αστικής περιοχής και παιδικού σταθμού».  

Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου») με τίτλο «Κατασκευή και Εξοπλισμός του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο Δήμο Χανίων» και προϋπολογισμό 4,5 εκατομμύρια ευρώ.  

Από τον δήμο Χανίων έχουν, ήδη, σταλεί στην ενδιάμεση διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Κρήτης τα τεύχη δημοπράτησης για το α' υποέργο, που αφορά την κατεδάφιση του παλαιού νοσοκομείου Χανίων και αναμένεται η σχετική έγκριση για να προχωρήσει, πλέον, η δημοπράτησή του.
TAGS