Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Θεσσαλίας πρόκειται να υλοποιήσει 4 προγράμματα κατάρτισης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τ.Π.Ε. για συνολικά 70 ανέργους της περιοχής. Τα προγράμματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο και αφορούν σε 100 ώρες κατάρτισης και δυνατότητα αναγνωρισμένης πιστοποίησης χρήσης Η/Υ.

Τα εγκεκριμένα προγράμματα από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, απευθύνονται σε ανέργους, εκπαιδευτικού επιπέδου υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβαθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.


Οι συνολικές ώρες κατάρτισης είναι 100, από τις οποίες οι 70 ώρες ανήκουν στην ασύγχρονη τηλε-κατάρτιση (e-learning) και οι 30 ώρες στην κλασική «πρόσωπο με πρόσωπο» κατάρτιση. Η κλασική κατάρτιση είναι σεμιναριακού τύπου και θα υλοποιηθεί σε πέντε εκπαιδευτικές συναντήσεις των έξι ωρών εκάστη.

Το πρόγραμμα αφορά σε εκμάθηση δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ και οδηγεί σε αναγνωρισμένη πιστοποίηση κατόπιν εξετάσεων στις ενότητες word – excel – internet και access ή powerpoint.

Οι καταρτιζόμενοι με την ολοκλήρωση του προγράμματος, δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 2.00€ μικτά ανά ώρα παρακολούθησης και 3.00€ μικτά για τους καταρτιζόμενους που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες.

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, θα πρέπει να απευθυνθούν στον ΟΑΕΔ για να πάρουν παραπεμπτικό σημείωμα και να ενημερωθούν για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά . Κατόπιν, θα πρέπει να έρθουν στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Θεσσαλίας για να συμπληρώσουν την αίτηση και να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Πληροφορίες: 2421028476 / 2421076050 – Αντωνοπούλου 127, Βόλος.

Πηγή: e-volos.gr