Και τα Σάββατα θα μπορούν να είναι ανοιχτά από τον επόμενο μήνα όσα φαρμακεία της Αθήνας το επιθυμούν. Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, τα φαρμακεία θα επιτρέπεται να ανοίγουν το Σάββατο από τις 8 π.μ. έως τις 2.30 μ.μ., υπό την προϋπόθεση βέβαια να έχουν ενημερώσει σχετικά τον Σύλλογο.
Ήδη αποστέλλεται η σχετική ενημέρωση στα μέλη του ΦΣΑ και οι ενδιαφερόμενοι φαρμακοποιοί θα πρέπει να γνωστοποιήσουν έως τις 19 Ιανουαρίου στο Σύλλογο εάν ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν το νέο ωράριο για ένα έτος.

Αυτή τη στιγμή από τα 3.500 φαρμακεία της Αττικής, λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο περίπου 220. Εντούτοις, όπως καταγγέλλει ο ΦΣΑ, πολλά από αυτά δεν τηρούν τις ώρες της πλήρους εφημερίας, αλλά μένουν ανοιχτά μόνο τις ώρες αιχμής, δηλαδή μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, ο ΦΣΑ είχε προχωρήσει στην επιβολή προστίμων στους φαρμακοποιούς που δεν τηρούσαν τις καθορισμένες ώρες λειτουργίας που προέβλεπε το διευρυμένο ωράριο.