Τη μηνιαία σίτιση του αναπληρωτή εκπαιδευτικού στις στρατιωτικές λέσχες, που ανέρχεται στο κατά κεφαλήν ποσό των 150 ευρώ, θα καταβάλλει το υπουργείο Παιδείας, που πέτυχε συμφωνία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου στην ουσία να διευκολύνει τη ζωή των εκπαιδευτικών που διαβιούν στην επαρχία.

Από την πλευρά τους, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πρέπει να δηλώσουν την επιθυμία τους να σιτισθούν στις στρατιωτικές λέσχες με μηνιαία ή άλλη συνδρομή, που στην ουσία αντιστοιχεί με συνδρομή μέλους ανθυπολοχαγού.


Πηγή: protothema.gr