Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα υπέβαλαν την Τρίτη 8 Ιανουαρίου ηΧατζηιωάννου ΑΒΕΕ και η Sprider Stores ΑΕ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
Διαβάστε περισσότερα