Το ερχόμενο Σάββατο θα εκλεγεί ο νέος Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης με σχετική ψηφοφορία των έξι αντιπεριφερειαρχών των Περιφερειακών Ενοτήτων και των 43 Περιφερειακών Συμβούλων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σε συνέχεια της  Αριθ. 1064/7-1-2013  Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης "Περί επικύρωσης εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας" και  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161  παρ. 4 και όσα ορίζονται στη παρ. 1 του άρθρου  162  του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με  το ν. 4071/2012 άρθρο 6 παρ. 8, ξεκινούν οι διεργασίες για την εκλογή νέου Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης.

Υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της όλης διαδικασίας σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, είναι ο πλειοψηφήσας Περιφερειακός Σύμβουλος του συνδυασμού Διονύσης Ψωμιάδης.

Η εκλογή του νέου Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης θα διεξαχθεί το Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Βασ. Όλγας 198).

Για την εκλογή του νέου Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης θα ψηφίσουν οι έξι (6) Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων και οι σαραντατρείς (43) Περιφερειακοί Σύμβουλοι του συνδυασμού "Δύναμη για την Κεντρική Μακεδονία", ενώ δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα έχουν οι εικοσιπέντε (25) Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της ειδοποίησης όλων των περιφερειακών συμβούλων της παράταξης «Δύναμη για την Κεντρική Μακεδονία» και των Αντιπεριφερειαρχών, όπως προβλέπει ο Νόμος».