Οι όροι της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να προχωρήσει η διενέργεια διεθνούς κλειστού διαγωνισμού σε δύο φάσεις, για την αξιοποίηση πέντε δημοτικών ακινήτων, θα εξεταστούν στην αυριανή συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, υπό τον δήμαρχο Πειραιά Βασίλη Μιχαλολιάκο. Το θέμα, θα απασχολήσει τη Δευτέρα και τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τα ακίνητα που θα παραχωρηθούν προς χρήση και εκμετάλλευση, είναι το ακίνητο του Πύργου Πειραιά, εξαιρουμένης της οριζοντίου ιδιοκτησίας που ανήκει στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων η οποία έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 42 χιλιοστά, της Πρώην Ραλλείου Σχολής απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, του Κεντρικού δημαρχείου Πειραιά στην Πλατεία Κοραή και δύο οικοπέδων στη Ρετσίνα. 

Ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση των πέντε δημοτικών ακινήτων, σύμφωνα με το σχέδιο, θα είναι Διεθνής Κλειστός Διαγωνισμός με προεπιλογή και θα διεξαχθεί σε δύο διακριτές φάσεις, η πρώτη με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Προεπιλογή υποψηφίων) και η δεύτερη με υποβολή δεσμευτικών Προσφορών.

Στη Α΄φάση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους και να καταθέσουν αίτηση και φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπου με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία, η Αναθέτουσα Αρχή θα προεπιλέξει τουλάχιστον πέντε (5) υποψηφίους για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών στη Β΄ φάση.