Δεν υπάρχει καμία κατάργηση νοσοκομείων, διευκρινίζουν πηγές του υπουργείου Υγείας, απλά κάποια τίθενται υπό κοινή διοίκηση και ορισμένες κλινικές συνενώνονται εντός των νοσοκομειακών μονάδων.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι νέοι οργανισμοί Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) έχουν δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, ενώ επιπλέον και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4052/2012 με τις οποίες ορίζεται ότι από 1.1.2013 τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεόμενα νοσοκομεία του ΕΣΥ αποτελούν αυτοτελή και ενιαία ΝΠΔΔ, η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου προέβη στην έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α) ενοποίησης των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, χωρίς όμως -όπως επισημαίνεται- να υπάρξει κατάργηση νοσοκομείου ή ενοποίηση μη διασυνδεόμενου νοσοκομείου.

Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται η ορθολογικότερη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και του ανθρωπίνου δυναμικού, αλλά και η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, διαβεβαιώνουν και οι όποιες επισημάνσεις για τους νέους Οργανισμούς, εξετάζονται και υποβάλλονται προς έγκριση στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕΣΥΠΕ), προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις.

Πηγή: naftemporiki.gr
TAGS