Απόφαση για την καταβολή των διατροφικών επιδομάτων του Δεκεμβρίου υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης, συνολικού ποσού 5.139.981,49 ευρώ.
Οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι από 14.700. Η καταβολή των επιδομάτων θα γίνει άμεσα από τις Περιφέρειες της χώρας στους δικαιούχους νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών.

Επίσης, ο Υπουργός Εσωτερικών υπέγραψε την απόφαση για την καταβολή συνολικού ποσού 7.419.421,20 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Περιφερειών.