Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Τσαυτάρης, ορίζεται ο πρόεδρος, o αντιπρόεδρος και τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).
Το νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζοντα είναι:

α) Ο Ιωάννης Τσιάλτας του Πέτρου, Γεωπόνος, πτυχιούχος Ανώτατης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, Πρόεδρος.

β) Ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος του Κωνσταντίνου, Βιολόγος, πτυχιούχος Τμήματος Βιολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντιπρόεδρος.

γ) Η Κωνσταντίνα Αδαμοπούλου του Αναστασίου, Επιχειρηματίας, πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ελληνογαλλικού Κολλεγίου Αθηνών, μέλος.

δ) Ο Βασίλειος Αρζουμανίδης του Αρζουμανίου, Κτηνίατρος, πτυχιούχος Κτηνιατρικής Σχολής, μέλος.

ε) Η Ελένη Δραγατίδου του Βασιλείου, Κτηνίατρος, πτυχιούχος Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, μέλος.