Επιχορήγηση ύψους 253.207.845,00 ευρώ θα λάβουν συνολικά 41 δήμοι από το υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να καλύψουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί έως τις 31/12/2012.

Στη σχετική απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη αναφέρεται πως οι συγκεκριμένοι δήμοι πρέπει να προχωρήσουν σε δημιουργία ειδικού λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της διαδικασίας πληρωμών και η διενέργεια των σχετικών ελέγχων από το υπουργείο Εσωτερικών.

«Η συστηματική προετοιμασία που έγινε από το υπουργείο Εσωτερικών όλους τους προηγούμενους μήνες, μας επέτρεψε να είμαστε μέσα στα τρία πρώτα υπουργεία που εκταμιεύουν ληξιπρόθεσμες οφειλές για 41 δήμους της χώρας», δήλωσε ο κ. Στυλιανίδης, σημειώνοντας ότι «η ροή εκταμίευσης θα συνεχισθεί το επόμενο διάστημα και για τους υπόλοιπους δήμους και τις περιφέρειες».