Στην χορήγηση έκτακτης βοήθειας ύψους 7 εκατ. ευρώ προς ορισμένους δήμους προχωρά το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες θέρμανσης σχολικών μονάδων με απόφαση που υπογράφηκε σήμερα.
Το ποσό αυτό θα διατεθεί αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη της δαπάνης θέρμανσης των εν λόγω σχολικών μονάδων, σύμφωνα με την κατανομή του από το Υπουργείο Εσωτερικών στους δικαιούχους Δήμους.