Πολύ ψηλά είναι oι Έλληνες στο ποσοστό των νέων που εξακολουθούν να μένουν με τους γονείς τους, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία της Γιούροστατ, το 50,7% των νέων ηλικίας 25 έως 34 ετών, εξακολουθούσαν, με βάση στοιχεία του 2011, να κατοικούν με τουλάχιστον έναν από τους γονείς τους στην Ελλάδα.
Το ποσοστό αυτό είναι το 4ο στην Ευρώπη καθώς πιο «μαμάκηδες» αποδεικνύονται η  Σλοβενία με 56,4%, η Βουλγαρία με 55,7% και η Μάλτα με 51,9%. Τα μικρότερα ποσοστά παρατηρούνται στις Σκανδιναβικές χώρες. Μόλις 4,1% για την Σουηδία και την Φιλανδία και μόλις 1,9% για την Δανία.