Αποφάσεις που αφορούν την κατασκευή πεζογεφυρών στην Αττική υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλογιάννης.
Ειδικότερα, με την πρώτη απόφαση εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης ποσού 11 εκατ. ευρώ για το έργο «Κατασκευή πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες του λεκανοπεδίου Αττικής», ενώ με τη δεύτερη εγκρίνεται η δημοπράτηση με ανοικτή διαδικασία, του έργου «Κατασκευή της πεζογέφυρας Γελαδάκη επί της λεωφόρου Μεσογείων (Σταυρός Αττικής), προϋπολογισμού 738.000 ευρώ».