Το νέο κτίριο που θα στεγάζει τις ανάγκες διδασκαλίας για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του ΤΕΙ στη Ζάκυνθο, παραδόθηκε από την κατασκευάστρια εταιρεία στην διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος.

Πριν από δέκα μέρες άρχισε η μεταφορά του εκπαιδευτικού, επιστημονικού και ερευνητικού εξοπλισμού από τα τέσσερα κτίρια στα οποία λειτουργούν σήμερα τα δύο τμήματα του ΤΕΙ στη Ζάκυνθο.

Στο νέο κτίριο του ΤΕΙ υπάρχουν 12 εργαστηριακές αίθουσες, 7 εκπαιδευτικές αίθουσες, αλλά και διοικητικές. Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι σε θέση να φιλοξενήσουν περίπου 400 φοιτητές και αυτό προσθέτει αξία στο ίδρυμα, γιατί αφενός υπάρχουν πολλές αίθουσες και αφετέρου διαφορετικής δυναμικότητας η κάθε μία, ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες.

TAGS