Στην τελική φάση του διαγωνισμού προχωρούν και οι πέντε φορείς, που είχαν υποβάλει ενδεικτικές προσφορές για την αποκρατικοποίηση του ομίλου ΔΕΠΑ, σύµφωνα µε οµόφωνη απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Ταµείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆), το οποίο συνεδρίασε σήµερα.

Ειδικότερα, όπως…

Διαβάστε περισσότερα