Την απόσυρση εγκυκλίου του υπουργείου Παιδείας που καθορίζει τις αναρρωτικές άδειες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ζητεί η ΟΛΜΕ.   
Και τονίζεται:«Με βάση την εγκύκλιο οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί εφόσον «δεν μπορούν να εργαστούν λόγω σπουδαίου λόγου (ασθένεια, κύηση) δικαιούνται άδεια, όχι μεγαλύτερης διάρκειας του μισού μήνα συνολικά».  

Η ΟΛΜΕ επισημαίνει ότι στην ίδια εγκύκλιο τονίζεται ότι θα απολύονται όσοι παίρνουν άδεια μεγαλύτερη των 15 ημερών επισημαίνοντας: «Κι ακόμη «οι ίδιοι εκπαιδευτικοί μετά τη συμπλήρωση, κατά τα ως άνω, μισού μήνα, αδείας, με αποδοχές, απολύονται..».   

Κατά συνέπεια «οποιαδήποτε χορηγηθείσα  άδεια, πέρα των 15ημερών, συνολικά ανά έτος, δε μπορεί να υπολογισθεί, ως διδακτική προϋπηρεσία». Καλούνται μάλιστα οι διευθύνσεις ανταποκρινόμενες στην «αδήριτη ανάγκη της δημοσιονομικής προσαρμογής και της εξορθολογισμένης διαχείρισης των μεγεθών της  οικονομίας» να εφαρμόσουν άμεσα τη συγκεκριμένη εγκύκλιο. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος αποτελεί μνημείο αντεργατικής βαρβαρότητας.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μετά από 15 μέρες άδειας θα μπορούν να πεταχθούν στο δρόμο, ανεξάρτητα από το πρόβλημα υγείας που μπορεί να έχουν, προκειμένου να διαφυλαχθεί η «δημοσιονομική προσαρμογή». Για πρώτη φορά και επίσημα, όχι μόνο ενοχοποιείται η εγκυμοσύνη, αλλά αποτελεί και αιτία πιθανής απόλυσης εργαζομένου και απώλειας του χρόνου προϋπηρεσίας».  

Η ΟΛΜΕ διαβλέπει επέκταση του μέτρου τονίζοντας ότι «Η εγκύκλιος δεν εκδόθηκε  μόνο για τους αναπληρωτές, αλλά στοχεύει να ανοίξει τον ασκό του Αιόλου για όλους. Η προστασία σε περίπτωση ασθένειας και η μητρότητα φαίνεται να αποτελούν, για τη συγκυβέρνηση, αναχρονισμό του παρελθόντος μπροστά στους στόχους και τις επιταγές του κεφαλαίου».
TAGS