Περισσότερα από 500 επαγγέλματα πρόκειται να απελευθερωθούν με σχέδιο νόμου που προωθεί η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα.
Όπως έχει δημοσιεύσει το capital.gr στα περισσότερα από αυτά καταργούνται μία σειρά από περιορισμούς εισόδου. Για παράδειγμα για τους κομμωτές βάσει των νομικών κειμένων, πλέον παύει να ισχύει η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας.

«Ο ενδιαφερόμενος θα ασκεί το επάγγελμα ελεύθερα μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία άσκησής του επαγγέλματος του συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά» και η αρμόδια Διοικητική Αρχή, μπορεί εντός τριών μηνών από την αναγγελία «να απαγορεύσει την άσκηση επαγγέλματος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις».

Η «απελευθέρωση» είναι διαφορετική ανά κλάδο και περιλαμβάνει από νομικούς και μηχανικούς, χημικούς και ξεναγούς έως μακιγιέζ, επαγγέλματα υγείας, παιδείας, τεχνίτες και γενικότερα το μεγαλύτερο μέρος του κλάδου παροχής υπηρεσιών. Τους επόμενους μήνες αναμένονται και νέες αλλαγές που αφορούν κυρίως δικηγόρους, μηχανικούς και άλλα «μεγάλα» επαγγέλματα. Βάσει του μνημονίου θα πρέπει οι διατάξεις να περιλαμβάνουν τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών των δικηγόρων και των μηχανικών, αλλά και την αποσύνδεση των αμοιβών τους από τα νομικά έξοδα και τα ποσά αναφοράς.

Κατόπιν, θα πρέπει να γίνει μελέτη για το πόσο δικαιολογούνται οι περιορισμοί άσκησης επαγγέλματος σε όσους έχουν ειδικά επαγγελματικά προσόντα, ξεκινώντας από τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα (μηχανικούς, λογιστές, ορκωτοί εκτιμητές, επιθεωρητές κτηρίων αναφέρονται κλπ) και τα ευρήματά της να φέρουν νέες νομοθετικές προσαρμογές. Στη συνέχεια θα γίνει νέος έλεγχος των 20 μεγαλύτερων επαγγελμάτων με αντικείμενο το αν υπάρχει ελευθερία εισόδου των νέων και μεταβολών τιμών, ώστε να φανεί αν θα χρειασθούν και άλλες αλλαγές.

Δείτε ΕΔΩ τη λίστα