Το Δημόσιο είναι υπεύθυνο για την συντήρηση και τον καθαρισμό των φρεατίων και του δικτύου ομβρίων υδάτων και στις περιπτώσεις που πολίτες υφίστανται καταστροφές στις κατοικίες, τα καταστήματα, τις επιχειρήσεις τους μετά από πλημμύρες θα πρέπει να τους αποζημιώνει.
Σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, το Δημόσιο στην περίπτωση που τα αρμόδια κρατικά όργανα δεν φρόντισαν να καθαρίσουν και να συντηρήσουν τα φρεάτια, τότε έχει την ευθύνη και πρέπει να αποζημιώνει τους πληγέντες. Η δικαστική απόφαση που ανοίγει τον δρόμο για να καταβάλλει το Δημόσιο μεγάλες αποζημιώσεις σε περιπτώσεις αδράνειάς του και παράλληλα δεν έκανε δεκτή την προσπάθεια του να μετακυλίσει την ευθύνη και στην επιχείρηση και στην ασφαλιστική της εταιρεία.

Σύμφωνα με το δικαστήριο το Δημόσιο δεν μπορεί να απαλλαγεί από τις ευθύνες για τις δικές του παραλείψεις, αφού δεν συντήρησε και καθάρισε τα φρεάτια ως όφειλε, ενώ απορρίφθηκε ο ισχυρισμός πως το Δημόσιο έχει τη διακριτική ευχέρεια να ιεραρχήσει τις ανάγκες και να επιλέξει τις περιοχές όπου θα εκτελεστούν πρώτα τα έργα συντήρησης και καθαρισμού των φρεατίων.