Μέσα στο Φεβρουάριο στοχεύει το υπουργείο Παιδείας, να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία των μετεγγραφών, ώστε οι φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο νέο τμήμα με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου. Η ημερομηνία που θα ξεκινήσει η διαδικασία θα ανακοινωθεί στο site του υπουργείου μέχρι την 1η Φεβρουαρίου.
Με βάση τη νέα διάταξη η μετεγγραφή αφορά τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής του επιτυχόντα υποψηφίου σε αντίστοιχη σχολή ή τμήμα, με αυτό στο οποίο εισήχθη κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις 2011-2012 και επιτρέπεται μόνο από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο ή από ΤΕΙ σε ΤΕΙ.

Ως επιτυχόντες χαρακτηρίζονται όχι μόνο οι υποψήφιοι που κατέλαβαν θέση σε κάποιο Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι., αλλά ακόμη και αυτοί που δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους.

Στα οικονομικά κριτήρια θα πρέπει το ετήσιο οικονομικό εισόδημα για το 2011 να μην ξεπερνά τα 7.500 ευρώ κατά κεφαλή, ενώ αν ένας από τους δυο, ή και οι δύο γονείς αθροιστικά ήταν άνεργοι για 10 μήνες μέσα στο 2012, όπως και για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους επιτυχόντες που εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες με παθήσεις, το εισόδημα διπλασιάζεται στα 15.000 ευρώ κατά κεφαλήν.

Π.χ. για μία τριμελή οικογένεια, με εισόδημα 20.000 ευρώ το κατά κεφαλήν είναι 6.833 ευρώ (20.000 δια 3), ενώ για μία πενταμελή οικογένεια με εισόδημα 30.000 ευρώ είναι 6.000 ευρώ (30.000 διά 5).

Ο υποψήφιος θα μπορεί να δηλώσει έως και δύο Τμήματα, διαφορετικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, με σειρά προτίμησης, ενώ η αίτηση μετεγγραφής θα κατατίθεται ηλεκτρονικά σε φόρμα που θα υπάρχει στο site του υπουργείου και η αξιολόγηση θα γίνεται από την Κεντρική Υπηρεσία.

Τα βασικά δικαιολογητικά τα οποία θα εξειδικευτούν στις επόμενες ημέρες, αναμένεται να είναι:

* Εκκαθαριστικό των εισοδημάτων του 2011.

* Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ σε περίπτωση ανεργίας των γονέων ή κηδεμόνων, που αποδεικνύει το διάστημα κατά το οποίο είναι ή ήταν άνεργοι κατά το 2012. * Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

* Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από κρατικούς φορείς για τους ίδιους ή για γονείς ή για τέκνα ή για αδελφούς ή για συζύγους.

*Βεβαίωση σπουδών αδελφού ή αδελφής από το Τμήμα στο οποίο φοιτά.

* Βεβαίωση πως είναι τέκνο θύματος τρομοκρατίας. Το ποσοστό των μετεγγραφόμενων σε Αττική ή Θεσσαλονίκη δεν θα ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθμού των εισακτέων της γενικής σειράς κατάταξης, ενώ στο υπόλοιπο της επικράτειας το 15%.

Όσοι είναι ήδη φοιτητές θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στο τμήμα που είναι εγγεγραμμένοι και θα λάβουν την βεβαίωση εγγραφής τους από το τμήμα όπου μεταφέρεται η θέση τους. Επίσης όσοι από τους επιλεγέντες δεν είχαν εγγραφεί στο τμήμα όπου είχαν εισαχθεί θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας. 

Η αντιστοιχία των τμημάτων θα επικαιροποιηθεί από το υπουργείο μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2013, ενώ η πλήρης λίστα των ασθενειών-παθήσεων που λειτουργούν ως συμπληρωματικό κριτήριο θα ανακοινωθεί επίσης στο site του ΥΠΑΙΘΠΑ μέχρι την 1η Φεβρουαρίου.

Πάνος Ρασσιάς